0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش تمرینیTendance مدل04c

ساخت ایتالیا و جنس رو کتان کفی چرم اشبالت کاو در دو تکه بسیار سبک و خوش پا و مقاوم کاردست گروه تن دانس ایتالیا مناسب برای تمرینهای باله و ورزشهای هنری سالنی مثل ژیمناستیک و ایروبیک و پیتلاس و تمرینات رقص .این کفشها از مرغوبترین نوع کتان ایتالیا با کفی چرم مرغوب ساخته شده و به علت ساختار بدون تکه پاها را ظریف و زیباتر نشان میدهد و پوینت و فلکس پا به علت نوع کفی پارچه ای خوش حالت نمایش میدهد 

تماس بگیرید


ساخت ایتالیا و جنس رو کتان کفی چرم اشبالت کاو در دو تکه بسیار سبک و خوش پا و مقاوم کاردست گروه تن دانس ایتالیا مناسب برای تمرینهای باله و ورزشهای هنری سالنی مثل ژیمناستیک و ایروبیک و پیتلاس و تمرینات رقص .این کفشها از مرغوبترین نوع کتان ایتالیا با کفی چرم مرغوب ساخته شده و به علت ساختار بدون تکه پاها را ظریف و زیباتر نشان میدهد و پوینت و فلکس پا به علت نوع کفی پارچه ای خوش حالت نمایش میدهد 

تماس بگیرید1 2 3 4 5