0.0  امتیاز  /  0  رای

پوینت گریشکو مدل fouette

گریشکو بزرگترین تولیدکننده لوازم باله در روسیه اینبار با یک شمشیر دو لبه وارد بازار شده طراحان روسی این کمپانی از پس سالها تجربه و خلاقیت فوته را خلق کردند.نام این کفش از چرخش زیبای فوته یا چرخش شلاقی باله گرفته شده چون به علت طراحی فیزیکی و محاسباتی باکس کفش بهترین توانایی در اجرا چرخش های باله دارد هرچند که یک کفش مولتی محسوب میشود این تمام برتری های فوته نیست بلکه طراحیV شکل جلو کفش هست که بی نیاز از کش قپانیه و باعث شده کفش زیباتر باشه و در دام فرسایش کش قپانی قرار نگیرد و عمر بیشتری داشته باشد و پا کردن این کفش راحتتر باشد

تماس بگیرید


گریشکو بزرگترین تولیدکننده لوازم باله در روسیه اینبار با یک شمشیر دو لبه وارد بازار شده طراحان روسی این کمپانی از پس سالها تجربه و خلاقیت فوته را خلق کردند.نام این کفش از چرخش زیبای فوته یا چرخش شلاقی باله گرفته شده چون به علت طراحی فیزیکی و محاسباتی باکس کفش بهترین توانایی در اجرا چرخش های باله دارد هرچند که یک کفش مولتی محسوب میشود این تمام برتری های فوته نیست بلکه طراحیV شکل جلو کفش هست که بی نیاز از کش قپانیه و باعث شده کفش زیباتر باشه و در دام فرسایش کش قپانی قرار نگیرد و عمر بیشتری داشته باشد و پا کردن این کفش راحتتر باشد

تماس بگیرید1 2 3 4 5