0.0  امتیاز  /  0  رای

پوینت گریشکو مدل fouette Pro

این مدل بهینه سازی شده مدل فوته  ساده هست در بخش مهندسی کمپانی گریشکو با اضافه کردن قطعه نویزگیر صداهای مزاحمی که میتوانست  در ریتم  موسیقی یک اجرا باله اختلال ایجاد کند را حذف کردند و با بهینه سازی باکس کفش و یک لایه کفی بیشتر یک کفش ایده ال برای بالرینها سختگیر فراهم کردند

تماس بگیرید


این مدل بهینه سازی شده مدل فوته  ساده هست در بخش مهندسی کمپانی گریشکو با اضافه کردن قطعه نویزگیر صداهای مزاحمی که میتوانست  در ریتم  موسیقی یک اجرا باله اختلال ایجاد کند را حذف کردند و با بهینه سازی باکس کفش و یک لایه کفی بیشتر یک کفش ایده ال برای بالرینها سختگیر فراهم کردند

تماس بگیرید1 2 3 4 5