0.0  امتیاز  /  0  رای

پوینت گریشکو مدل 2007 pro flex

همان کفش ۲۰۰۷ پرو هست با اضافه  شدن فناوری flex این فناوری باعث نرمتر شدن کفش شده و حرکات دمی پوینت به پوینت را به راحتی انجام دهد در این کفش کمپانی گریشکو از فناوری پیچیده و منحصربه فرد گریشکو pri-arched استفاده شدههمان کفش ۲۰۰۷ پرو هست با اضافه  شدن فناوری flex این فناوری باعث نرمتر شدن کفش شده و حرکات دمی پوینت به پوینت را به راحتی انجام دهد در این کفش کمپانی گریشکو از فناوری پیچیده و منحصربه فرد گریشکو pri-arched استفاده شده
1 2 3 4 5