0.0  امتیاز  /  0  رای

پوینت گریشکو مدل Triumph pro

ترایمف به معنی پیروزی یا افتخار هست علت این نامگذاری هم شاهکار طراحی گریشکو در این مدل هست که کارشناسان گریشکو نام این محصول را پیروزی گذاشتند .نکته خاص طراحی این محصول درقسمت پشت پاشنه کفش هست که ۵ میلیمتر پایینتر از مدل فوته هست و باله های کفش کمی بلندتر که باعث میشود کفش در پا بهتر مهارتر یاشد و در زمان حرکات پوینت پشت کفش کمتر جمع یا کیسه مانند شود که نما بهتری داشته باشد .ترایمف پرو یک محصول کاملا دست ساز وکمپانی روسی گریشکو هست و کفی چرم دارد

تماس بگیرید


ترایمف به معنی پیروزی یا افتخار هست علت این نامگذاری هم شاهکار طراحی گریشکو در این مدل هست که کارشناسان گریشکو نام این محصول را پیروزی گذاشتند .نکته خاص طراحی این محصول درقسمت پشت پاشنه کفش هست که ۵ میلیمتر پایینتر از مدل فوته هست و باله های کفش کمی بلندتر که باعث میشود کفش در پا بهتر مهارتر یاشد و در زمان حرکات پوینت پشت کفش کمتر جمع یا کیسه مانند شود که نما بهتری داشته باشد .ترایمف پرو یک محصول کاملا دست ساز وکمپانی روسی گریشکو هست و کفی چرم دارد

تماس بگیرید1 2 3 4 5