0.0  امتیاز  /  0  رای

رشته ۱۵ سانتی میخچه مدلH7

این رشته های الیاف ژل از لطیفترین سیلیکون طبی ساخته شده که برای جلوگیری از له شدن و میخچه زدن بین انگشتان پا استفاده میشود.تقریبا در کیف تمام بالرینها این رشته میخچه هست چون بسیار کاربردی و خوش قیمت هستند .این رشته را به سایزهای مناسب انگشتان پا قیچی میکنند و یک ابزار فوق العاده مناسب برای پا در باکس کفش پوینت سا هر کفش دیگری هست

تماس بگیرید


این رشته های الیاف ژل از لطیفترین سیلیکون طبی ساخته شده که برای جلوگیری از له شدن و میخچه زدن بین انگشتان پا استفاده میشود.تقریبا در کیف تمام بالرینها این رشته میخچه هست چون بسیار کاربردی و خوش قیمت هستند .این رشته را به سایزهای مناسب انگشتان پا قیچی میکنند و یک ابزار فوق العاده مناسب برای پا در باکس کفش پوینت سا هر کفش دیگری هست

تماس بگیرید1 2 3 4 5