0.0  امتیاز  /  0  رای

بالت باند

کش انعطافی مخصوص با برند Ballet band این کش با بالاترین درجه استاندارد و مواد اولیه تایلندی که مرغوبترین نوع لاتکس طبیعت هست تامین شده دارای استاندارد کیفیت و استاندارد محیط زیست از آمریکا و فاقد مواد سمی و سرطان زا است بهترین کمک همراه شما برای تمرینات انعطافی پا باز 180 و اریسک که با فشار کشش یکنواخت در تمرینات ترکیبی بهترین پارتنر شماست

تماس بگیرید


کش انعطافی مخصوص با برند Ballet band این کش با بالاترین درجه استاندارد و مواد اولیه تایلندی که مرغوبترین نوع لاتکس طبیعت هست تامین شده دارای استاندارد کیفیت و استاندارد محیط زیست از آمریکا و فاقد مواد سمی و سرطان زا است بهترین کمک همراه شما برای تمرینات انعطافی پا باز 180 و اریسک که با فشار کشش یکنواخت در تمرینات ترکیبی بهترین پارتنر شماست

تماس بگیرید1 2 3 4 5