گتر یا لگ وارم اختصاصی باله رکاب دار 20 سانتی متری

لگ وارم یا گتر اختصاصی باله گرم نگهدارنده پا از محصولاتی هست که ورزشکاران و خصوصا بالرینها در سراسر جهان ازاین محصول برای ایمنی بیشتر عضلات استفاده می کنند.امروزه ورزشکاران علاوه بر کیقیت و گرم نگه داشتن پا به زیبایی کار هم اهمیت میدهند که این گترها فقط با یک گرم نگه دارنده پانیستند و قسمتی از زیبایی بیشتره

تماس بگیرید


لگ وارم یا گتر اختصاصی باله گرم نگهدارنده پا از محصولاتی هست که ورزشکاران و خصوصا بالرینها در سراسر جهان ازاین محصول برای ایمنی بیشتر عضلات استفاده می کنند.امروزه ورزشکاران علاوه بر کیقیت و گرم نگه داشتن پا به زیبایی کار هم اهمیت میدهند که این گترها فقط با یک گرم نگه دارنده پانیستند و قسمتی از زیبایی بیشتره

تماس بگیرید1 2 3 4 5