0.0  امتیاز  /  0  رای

جوراب شلواری ویژه کفش پوینت

بریدگی در کف این جوراب ها هست که بالرین پوینت در زمان نصب یا در اوردن پد انگشتان پا مجبور نباشد تمام جوراب شلواری را دربیاورد و خیلی سریع بتواند این کار با دست در بریدگی کردن و بالا کشیدن جوراب از بالا نوک انگشتان پا انجام دهد و از جهتی این جوراب ساپورت مناسبی هست برای حمایت مویرگ ها و عضلات

تماس بگیرید


بریدگی در کف این جوراب ها هست که بالرین پوینت در زمان نصب یا در اوردن پد انگشتان پا مجبور نباشد تمام جوراب شلواری را دربیاورد و خیلی سریع بتواند این کار با دست در بریدگی کردن و بالا کشیدن جوراب از بالا نوک انگشتان پا انجام دهد و از جهتی این جوراب ساپورت مناسبی هست برای حمایت مویرگ ها و عضلات

تماس بگیرید1 2 3 4 5