0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش دانس D7

این کفش ها کاملا مهندسی سازی شده هستند و در قسمت پاشنه ژل شوک گیر و کپسول هوا دارد که تمام شوک و ارتعاشات پاشنه را برای ضزباتی مثل فرود پرشها را دفع میکند. این کفش  ها به راحتی انجام جرکات مثل پوینت و فلکس پا را مقدور میکتد

سایزبندی 36الی40

تماس بگیرید


این کفش ها کاملا مهندسی سازی شده هستند و در قسمت پاشنه ژل شوک گیر و کپسول هوا دارد که تمام شوک و ارتعاشات پاشنه را برای ضزباتی مثل فرود پرشها را دفع میکند. این کفش  ها به راحتی انجام جرکات مثل پوینت و فلکس پا را مقدور میکتد

سایزبندی 36الی40

تماس بگیرید1 2 3 4 5