0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش دانس B16

این کفشها به علت ساختار مهندسی ساز بهینه شده قابلیت انعطاف خوبی دارند و به راحتی پاها  را میتوان پوینت و فلکس کرد و مناسب تمرینات ورزشی و انواع  دانس هستند. با این کفشها به راحتی میتوان انواع دانس سالنی و خیابانی را اجرا کرد

سایزبندی 37 الی41

تماس بگیرید


این کفشها به علت ساختار مهندسی ساز بهینه شده قابلیت انعطاف خوبی دارند و به راحتی پاها  را میتوان پوینت و فلکس کرد و مناسب تمرینات ورزشی و انواع  دانس هستند. با این کفشها به راحتی میتوان انواع دانس سالنی و خیابانی را اجرا کرد

سایزبندی 37 الی41

تماس بگیرید1 2 3 4 5