0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش دانس B57

این کفشها به علت ساختار مهندسی ساز بهینه شده قابلیت انعطاف خوبی دارند و به راحتی پاها را میتوان پوینت و قلکس کرد و مناسب تمرینات ورزشی و انواع دانس هستند

سایزبندی37 الی 41

تماس بگیرید


این کفشها به علت ساختار مهندسی ساز بهینه شده قابلیت انعطاف خوبی دارند و به راحتی پاها را میتوان پوینت و قلکس کرد و مناسب تمرینات ورزشی و انواع دانس هستند

سایزبندی37 الی 41

تماس بگیرید1 2 3 4 5