0.0  امتیاز  /  0  رای

کفش دانس D9

این کفشها به علت ساختار مهندسی ساز بهینه شده قایلیت انعطاف خوبی دارند و به راحتی پاها می توان پوینت و فلکس کرد و مناسب تمرینات ورزشی و انواع دانس هستند. بااین کفش ها براحتی مینوان انواع دانس سالنی و خیابانی را اجرا کرد.

سایزبندی 36 الی41

تماس بگیرید


این کفشها به علت ساختار مهندسی ساز بهینه شده قایلیت انعطاف خوبی دارند و به راحتی پاها می توان پوینت و فلکس کرد و مناسب تمرینات ورزشی و انواع دانس هستند. بااین کفش ها براحتی مینوان انواع دانس سالنی و خیابانی را اجرا کرد.

سایزبندی 36 الی41

تماس بگیرید1 2 3 4 5