0.0  امتیاز  /  0  رای

کمربند یوگا

حلقه استیل و کمربند از نخ کتان ابزاری مناسب جهت تمرینات انعطافی مناسب پیتلاس، یوگا ،ژیمناستیک و باله.در هنر باله بیشترین مصرف جهت بالا بردن کیفیت حرکت اریسک که از زیباترین حرکات باله است را دارد هنرحویان با کمک این کمربند پا خودشان را از پشت به سمت سر نردیکتر می کنند و در نتیجه تکرارهای تمرینات پس از مدتی مهارت بیشتری پیدا میکنند

تماس بگیرید


حلقه استیل و کمربند از نخ کتان ابزاری مناسب جهت تمرینات انعطافی مناسب پیتلاس، یوگا ،ژیمناستیک و باله.در هنر باله بیشترین مصرف جهت بالا بردن کیفیت حرکت اریسک که از زیباترین حرکات باله است را دارد هنرحویان با کمک این کمربند پا خودشان را از پشت به سمت سر نردیکتر می کنند و در نتیجه تکرارهای تمرینات پس از مدتی مهارت بیشتری پیدا میکنند

تماس بگیرید1 2 3 4 5