0.0  امتیاز  /  0  رای

کش کفش پوینت گریشکو

یک کفش اورجینال از گریشکو مخصوص کفش پوینت در واقع برای 2 تا 3 جفت کغش پوینت است است کش برای مهار شدن بیشتر کفش پوینت در پا بالرین ها طراحی شده و از لوازم تقریبا ضروری کفش پوینت است. 

تماس بگیرید


یک کفش اورجینال از گریشکو مخصوص کفش پوینت در واقع برای 2 تا 3 جفت کغش پوینت است است کش برای مهار شدن بیشتر کفش پوینت در پا بالرین ها طراحی شده و از لوازم تقریبا ضروری کفش پوینت است. 

تماس بگیرید1 2 3 4 5