0.0  امتیاز  /  0  رای

مینی ژل گریشکو

کمپانی روسی گریشکو مینی ژل ها که در مواقع نوعی پروتز محسوب می شوند را برای رفاه بیشتر بالرینها تولید کرده که در 3 سایز هستند و با قیچی به اندازه ایده ال مصرف کنندگان تبدیل میکنند کار این مینی ژل ها برای تنظیم ارتفاع و هم سطح کردن انگشتان پا در کفش پوینت است

تماس بگیرید


کمپانی روسی گریشکو مینی ژل ها که در مواقع نوعی پروتز محسوب می شوند را برای رفاه بیشتر بالرینها تولید کرده که در 3 سایز هستند و با قیچی به اندازه ایده ال مصرف کنندگان تبدیل میکنند کار این مینی ژل ها برای تنظیم ارتفاع و هم سطح کردن انگشتان پا در کفش پوینت است

تماس بگیرید1 2 3 4 5