0.0  امتیاز  /  0  رای

روبان نانو ساتن سانشا

روبان نانو ساتن سانشا بالاترین نمره مقاومت و ضد چروک در بین تمام روبان های دنیا در لابراتور پیشرفته سانشا در فرانسه کسب کرد. یک روبان  زیبا و با کیفبت عالیروبان نانو ساتن سانشا بالاترین نمره مقاومت و ضد چروک در بین تمام روبان های دنیا در لابراتور پیشرفته سانشا در فرانسه کسب کرد. یک روبان  زیبا و با کیفبت عالی
1 2 3 4 5