0.0  امتیاز  /  0  رای

صفحه چرخشی

برد چرخشی از ابزار ضروری و لازم تمرینات چرخشی در باله و انواع دانس ایت تنها ابزار کمکی جهت بالا بردن کیفیت چرخش می باشد.در یک کلام میشه به جرات گفت یاد گرفتن چرخش هایی مثل پیروات در باله بدون داشتن چنین ابزاری کار محالی است . زیبایی حرکات دانس و باله به چرخش و انعطاف رقصنده است که تحسین انگیزه و برای بالا بردن کیفیت نیاز به این ابزار همیشه محسوس بوده

تماس بگیرید


برد چرخشی از ابزار ضروری و لازم تمرینات چرخشی در باله و انواع دانس ایت تنها ابزار کمکی جهت بالا بردن کیفیت چرخش می باشد.در یک کلام میشه به جرات گفت یاد گرفتن چرخش هایی مثل پیروات در باله بدون داشتن چنین ابزاری کار محالی است . زیبایی حرکات دانس و باله به چرخش و انعطاف رقصنده است که تحسین انگیزه و برای بالا بردن کیفیت نیاز به این ابزار همیشه محسوس بوده

تماس بگیرید1 2 3 4 5