0.0  امتیاز  /  0  رای

ژل پد لارج مدل 05L

این ژل از مواد سیلیکونی مرغوب تهیه شده که در پا تقریبا نامریی است و کیفیت خوبی برای دفع فشار انگشتان در کفش پوینت دارد و حسابی در پا مهار می شوداین ژل از مواد سیلیکونی مرغوب تهیه شده که در پا تقریبا نامریی است و کیفیت خوبی برای دفع فشار انگشتان در کفش پوینت دارد و حسابی در پا مهار می شود
1 2 3 4 5