0.0  امتیاز  /  0  رای

ژل پد Gnfion

این ژل تحت لایسنس آمریکا تولید میشود دارای روزنه های تعبیه هوا در بدنه هست که رطوبت کمتری در پنجه پا زمان تمرین جمع شود جنس بدنه ضحیمی دارد و ضربات بیشتری را دفع میکنه در نتیجه فشار کمتری به انگشتان پا زمان تمرینات پوینت بالرین احساس می کند و یک ژل فوق العاده مرغوب هست

تماس بگیرید


این ژل تحت لایسنس آمریکا تولید میشود دارای روزنه های تعبیه هوا در بدنه هست که رطوبت کمتری در پنجه پا زمان تمرین جمع شود جنس بدنه ضحیمی دارد و ضربات بیشتری را دفع میکنه در نتیجه فشار کمتری به انگشتان پا زمان تمرینات پوینت بالرین احساس می کند و یک ژل فوق العاده مرغوب هست

تماس بگیرید1 2 3 4 5