0.0  امتیاز  /  0  رای

ژل پد اسمال

این نسل جدیدی از پدها می باشد که مناسب کفش ها با پوینت سایز کوچک یا کفش های پوینت Wamp کوتاه شده و از کفش بیرون نمیزند که نما را حراب کند و رنگ شفافش باعث میشه تقریبا نامریی جلوه کند و از یک کمپانی در چین تهیه شده است

تماس بگیرید


این نسل جدیدی از پدها می باشد که مناسب کفش ها با پوینت سایز کوچک یا کفش های پوینت Wamp کوتاه شده و از کفش بیرون نمیزند که نما را حراب کند و رنگ شفافش باعث میشه تقریبا نامریی جلوه کند و از یک کمپانی در چین تهیه شده است

تماس بگیرید1 2 3 4 5