0.0  امتیاز  /  0  رای

میز ایت بال کلاسیک

میز ایت بال کلاسیک

در دونوع هشت فوت و نه فوت است کف این میز از جنس سنگ و ازراف از جنس چوب و همراه پک لوارم جانبی .

تماس بگیرید


میز ایت بال کلاسیک

در دونوع هشت فوت و نه فوت است کف این میز از جنس سنگ و ازراف از جنس چوب و همراه پک لوارم جانبی .

تماس بگیرید1 2 3 4 5