بیلیارد تاریخچه ای مفصل و دارد که به اختصار به آن میپردازیم.

 

بازی بیلیارد توسط اقشار مختلف جامعه به صورت یکسان بازی میشده است.این بازی تا قرن پانزدهم مدتی در اروپای شمالی و در فرانسه بر روی چمن مانند بازی کروکت ( نوعی بازی با گوی و حلقه ) بازی می شده است. بعد از مدتی زمین بیلیارد به میزی پوشیده شده از پارچه سبز شبیه چمن تغییر یافت که در فضای بسته قرار داشت و دراطراف لبه های این میز حاشیه ای ساده قرار گرفته بود. به جای اینکه با چوبهای سفت و محکم که به آن چماق می گفتند به توپ ها  ضربه زده شوند، توپ ها هل داده می شدند. عبارت بیلیارد از زبان فرانسه از کلمه بیلارت به معنی یک نوع چوب سفت و محکم و هم از کلمه بایل به معنی یک نوع توپ گرفته شده است.

در ابتدا تحهیزات بازی بیلیارد شامل دو توپ، یک میز شش حفره،یک حلقه شبیه به حلقه بازی کروکت و یک چوب عمود که به عنوان سپر میشد که تا قرن هجدهم حلقه و سپراز بیلیارد حذف شدند. در سال 1600 آشنایی مردم با بازی بیلیارد بیشتر شد و در اواخر 1600 چوب بیلیارد ساخته شد.به دلیل اینکه هنگام قرارگیری توپ در کنار باند ضربه زدن به توپ با نوک تیز چماق با سختی همراه بود بازیکنان چماق را برعکس و از دسته آن برای ضربه زدن به توپ استفاده میکردند. به دسته ( دم ) به معنی ( دنباله ) می گفتند که واژه چوب بیلیارد از این کلمه گرفته شده است.

تجهیزات بیلیارد بعد از سال 1800 به دلیل انقلاب صنعتی در انگلستان به سرعت توسعه یافت. گچ از ابتدا برای اصطکاک بیشتر بین توپ و چوب بیلیارد استفاده میشده است. در سال 1823 چرم نوک چوب بیلیارد ساخته شد. در سال 1829 چوب بیلیارد دو تکه بود. حدود سال 1825 سطح میزها از تخته سنگ ساخته می شد. گودیر در سال 1839 توده کائوچو را کشف کرد و تا سال 1845 از کائوچو برای ساخت گوشه های میز بیلیارد استفاده شد. تا سال 1850 شکل میز بیلیارد تکامل یافت.

عده ای بر این باورند که بیلیارد در سال 1580 توسط یک اسپانیایی به آمریکا راه پیدا کرده است ولی طبق شواهد بیشتر احتمال می رود که این بازی توسط مهاجران انگلیسی و هندی به امریکا آورده شده باشد. میشل فلان در سال 1850 اولین کتاب بیلیارد آمریکایی را نوشت. او یک مبتکر بود و هدفش طراحی میز جدیدی برای بازی بیلیارد بود. و با قرار دادن لوزیهایی بر روی میز بیلیارد و ساختن گوشه هایی برای میز ، میز بیلیارد جدیدی طراحی کرد.