0.0  امتیاز  /  0  رای

تلفن دانا

تلفن دانا

کد:557

کمک آموزشی 

گروه سنی پنج تا هفت سال

اهداف اموزشی

1- تقویت زبان آموزی 

2- املا 

روش بازی :

بازی تلفن دانا ی وسیله جذاب اموزشی و مبتکرانه است که به کودک کمک میکنه در حین بازی به گنجینه لغات خودش اضافه کنه این بازی شامل چیزی شبیه شماره گیر تلفن دو کارت که روی آن تصویره در موضوعات مختلفی مثل مشاغل رنگ ها حیوانات . بعد از اینکه کارت روی صفحه بازی  قرار دادیم شماره گیر حروف رودرون فضای مخصوص خودش قرار میدیم در این بازی شماره گیری به جای حروف از اعداد استفاده میشه با انتخاب صحیح حروف هر کلمه پیکان تصویر کلمه مورد نظر رو نشون میده 

 

 تلفن دانا

کد:557

کمک آموزشی 

گروه سنی پنج تا هفت سال

اهداف اموزشی

1- تقویت زبان آموزی 

2- املا 

روش بازی :

بازی تلفن دانا ی وسیله جذاب اموزشی و مبتکرانه است که به کودک کمک میکنه در حین بازی به گنجینه لغات خودش اضافه کنه این بازی شامل چیزی شبیه شماره گیر تلفن دو کارت که روی آن تصویره در موضوعات مختلفی مثل مشاغل رنگ ها حیوانات . بعد از اینکه کارت روی صفحه بازی  قرار دادیم شماره گیر حروف رودرون فضای مخصوص خودش قرار میدیم در این بازی شماره گیری به جای حروف از اعداد استفاده میشه با انتخاب صحیح حروف هر کلمه پیکان تصویر کلمه مورد نظر رو نشون میده 

 

 
1 2 3 4 5